Team Hoffstedt – min blogg om segling

2009-02-22

Kappseglingsreglerna 2009-2012

Filed under: Teori — Tags: — Jesper @ 20:16

Efter att ha gått en tvådagarskurs med Tom Björkholm, internationell domare, tänkte jag här försöka sammanfatta de största ändringarna i Kappseglingsreglerna 2009-2012. Enligt Tom Björkholm har ISAF sagt att reglerna nu är omskrivna såsom seglarna tolkade de gamla reglerna. Ändringarna är mer av juridisk och språklig karaktär. Reglerna för plats vid märken(18), plats att passera ett hinder(19) samt plats att stagvända vid ett hinder(20) har skrivits om helt. Innebörden är i stort densamma med de är tydligare och innehåller färre korsreferenser. Det finns dock ett antal viktiga förändringar som jag tänkte gå igenom nedan. Självklart finns det risk att jag fått något om bakfoten. Så kommentera gärna så vi kan reda ut begreppen. De nya reglerna kan ni ladda ner från SSF.

Definition – Zonen
Den tidigare definitionen tvålängdszonen har bytt namn till Zonen och är utökad från 2 till 3 båtlängder. Det står dock arrangören fritt att använda sig av 2 eller 4 båtlängder istället. Detta måste då stå i seglingsföreskrifterna. I Match Racing kommer man köra med två båtlängder medan radiostyrda båtar kommer ha en zon på 4 båtlängder. I Fleet Racing kommer 3 båtlängder användas i de allra flesta fall. Syftet med den större zonen är att skapa mer plats och lite större marginaler vid rundningar i stora fält.

Definition – Märkesplats
En ny definition kallad Märkesplats har tillkommit. I de förra reglerna kallades detta plats vid märke men var ingen egen definition utan istället inskrivet i regel 18. Innebörden av Märkesplats är uppdelad i två delar. Dels att segla till märket och dels att segla vid(runt) märket. En båt med Märkesplats har rätt att segla till märket och sedan sin tillbörliga kurs vid märket. Eftersom det inte ger rätt att segla tillbörlig kurs till märket tillåter inte märkesplats en så kallad taktisk rundning där man tar ut svängen innan exempelvis länsmärket för att sedan runda upp tight med hemskotade segel precis i lä om märket. För att göra en taktisk rundning krävs även rätt till väg. Precis som i de tidigare reglerna. Men nu är det mer tydligt. Återstår att se om det nu kommer skrikas “- Märkesplats!” istället för “- Plaaats!”.

Definition – Överlapp
I de gamla reglerna gällde överlapp för olika halsar enbart när regel 18 gällde, dvs vid rundningar av märken. I de nya reglerna gäller överlapp för olika halsar både vid regel 18 eller när båda båtarna seglar mer än 90 grader från den sanna vinden. Syftet med denna omskrivning är framförallt att göra det enklare att avgöra när två båtar fick överlapp som möts vid en länsrundning.

Regel 10-16
Regel 10-16 är helt oförändrade. Styrbord – babord, lovart – lä, akter om, under stagvändning, undvika kontakt, få rätt till väg och ändra kurs gäller som vanligt.

Regel 17 – För samma halsar, tillbörlig kurs
Regel 17.2 som handlade om att man inte fick segla lägre än sin tillbörliga kurs är borttagen. Lika bra det enligt Tom Björkholm. Det var ändå ingen som kände till den. I övrigt är regel 17 precis som förut med skillnaden att man tvingats förtydliga att den enbart gäller vid överlapp och samma halsar. Detta eftersom begreppet överlapp ändrats till att gälla även för olika halsar när man seglar mer än 90 grader mot den sanna vinden.

Regel 18 – Märkesplats
Regel 18 är helt omskriven för att vara enklare att förstå. Som jag förstått det är innebörden av regeln dock densamma, med två undantag. 1) Vid en gate finns det inte längre något krav att en båt inte får segla längre från märket än vad som krävs för att segla sin tillbörliga kurs. Anledningen till detta är att tillbörlig kurs är svår att definiera när man inte vet vilket märke båten ska runda. Dave Perry beskriver detta på ett festligt sätt här. 2) Till skillnad från de gamla reglerna innehåller regel 18 ingenting om att passera hinder. Detta har istället blivit en ny regel 19.

Regel 19 – Plats att passera ett hinder
Nya regel 19 handlar enbart om passage av hinder, till skillnad från märken. Den stora skillnaden mot de gamla reglerna är att Zonen inte alls är inblandad här. Innerbåten har plats oavsett när överlappen inträffade. Det enda undantaget är om ytterbåten inte kan ge plats från det tillfälle då överlappen etablerades. Så länge ytterbåten har en möjlighet att hålla undan kan man alltså etablera överlappen väldigt sent. Även detta visualiseras bra av Dave Perry här.

Regel 20 – Plats att stagvända vid ett hinder
Detta är gamla regel 19 som fått ett nytt nummer och en ny formulering. Men inga betydelsefulla förändringar rent praktiskt, eller?

2009-02-08

Ny säsong, ny satsning

Filed under: Bankappsegling — Tags: — Jesper @ 19:07

swe-890-sm-2008Denna säsong kommer jag segla 606 med Thomas Lundberg på SWE-890. Thomas och jag träffades i samband med 606-seglingarna hos S606K i Islinge förra säsongen. Idag sitter vi också båda i styrelsen för 606-förbundet. Vi siktar på att segla alla fem regattor i rikscupen inklusive SM i Lidköping. Träna gör vi mestadels på tisdagar i S606K:s regi. Thomas kommer styra och jag gasta. Jag är grymt taggad!

Powered by WordPress