Team Hoffstedt – min blogg om segling

2011-03-29

Klimatpåverkan – ökande vind och vågor

Filed under: Reportage — Tags: , — Jesper @ 18:00

Det är inte bara temperaturen som höjs på grund av miljöförstöringen. Forskare på Swinburne University i Melbourne har studerat satellitdata mellan 1985 och 2008 och konstaterar att medelvindshastigheten över världshaven ökat med dryga 6 procent under perioden. Ökningen är mest påtaglig för extrema förhållanden i södra oceanen. Där har vindstyrkan vid extrema förhållanden ökat med minst 15 procent sedan 1985. Under samma period har våghöjden vid extrema förhållanden ökat med 7 procent. Slutsatsen är att vindökningen är statistiskt säkerställd men det är svårt att säga huruvida ökningen kommer fortsätta framöver.

Abstract
Studies of climate change typically consider measurements or predictions of temperature over extended periods of time. Climate, however, is much more than temperature. Over the oceans, changes in wind speed and the surface gravity waves generated by such winds play an important role. We used a 23-year database of calibrated and validated satellite altimeter measurements to investigate global changes in oceanic wind speed and wave height over this period. We find a general global trend of increasing values of wind speed and, to a lesser degree, wave height, over this period. The rate of increase is greater for extreme events compared to the mean condition.

Läs mer hos Swinburne University respektive ABC Science.

Powered by WordPress